Ford display adjuster EOLT

Tento projekt realizovala firma CBG Automation pro Brose. Nás požádali o vývoj SW pro PLC S7 1500. Jedná se o karusel o dvou pozicích s robotem ABB který testuje funkčnost a mechanické vlastnosti finální komponenty. Zařízení je připojeno na MES systém od firmy STIWA který kontroluje chod procesu, sbírá data o testu a graficky zobrazuje mechanické vlastnosti. Tento projekt byl velmi zajímavý díky použití moderního 3D force sezoru

EOLT Aludyne

Tento projekt realizovala firma Aura Engineering pro aludyne. Nás požádali o vývoj SW pro PLC S7 1500. SW jsme tvořili podle již funkčního zařízení tak aby ovládání bylo přívětivé pro operátory kteří již mají zkušenost s podobným strojem. Zařízení kontroluje kvalitu komponent po CNC obrábění. Komponenty vstupují do zařízení na dopravníku, kde jsou načteny 3D kamerou, která rozpozná typ komponenty a předá informace o pozici pro robata, aby bylo možné komponentu správně uchopit. Dále se provádí kontroly průchodnosti děr a přesné měření daných otvorů. Zařízení je připojeno na lokální databázový systém, který zajišťuje sběr dat a kontrolu proces flow.

EOLT KSR

Tento projekt kompletně realizovala naše firma. Požadavek zákazníka byl vytvořit nový kalibrační díl a implementovat nový typ výroby do zařízení. Vytvořili jsme 3D návrh kalibračního dílu, který byl po schválení zákazníkem vyroben. Následně proběhla úprava SW robota FANUC a tak aby nedošlo k ovlivnění stávajícího stavu zařízení